INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Sadlinki dn. 2016-12-30

Nr sprawy: 271.2.2016

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

            Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r. poz. 2164, ze zmianami), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego”

KLIKNIJ

DOTYCZY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO”

Sadlinki dn. 2016-12-27

ZP 271.2.2016                                                          

Dotyczy zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego”

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), Dyrektor Zespołu Szkół w Sadlinkach podaje informacje z otwarcia ofert:

KLIKNIJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OLEJU OPAŁOWEGO

Ogłoszenie nr 368221 - 2016 z dnia 2016-12- 16 r.

Sadlinki: Dostawa oleju opałowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

SPECYFIKACJA                   OGŁOSZENIE

Kraszewski. Komputery dla bibliotek.

Program dotacyjny Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2013 ma na celu podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line.

Czytaj więcej: Kraszewski. Komputery dla bibliotek.