PRACOWNICY SZKOŁY

Dyrektor Zespołu Szkół w Sadlinkach

dyrektor

 mgr Andrzej Rupieta - nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Sadlinkach

zdjęcie

 mgr Marzenna Szuflicka - nauczyciel dyplomowany

Kierownik Zespołu Szkół w Sadlinkach

zdjęcie

 mgr Krzysztof Olchowik - nauczyciel dyplomowany

 grono

NAUCZYCIELE  ZATRUDNIENI  w ZESPOLE SZKÓŁ –

 SZKOLE PODSTAWOWEJ im. HENRYKA SIENKIEWICZA W SADLINKACH

w roku szkolnym 2015/2016

(stan na 1 września 2015 r.)

Zatrudnienie i kwalifikacje nauczycieli w Zespole Szkół w Sadlinkach:

W roku szkolnym 2015/2016 zatrudnionych jest 38 nauczycieli w tym 2 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin.

Kwalifikacje nauczycieli

Liczba nauczycieli

Wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

35 (w tym 1 doktor)

Licencjat, inżynier, inne

3

Razem

38

NAUCZYCIELE  ZATRUDNIENI  w  ZESPOLE SZKÓŁ –

SZKOLE  PODSTAWOWEJ im.  HENRYKA   SIENKIEWICZA W SADLINKACH

w roku szkolnym 2015/2016

 

l.p.

 

 

Imię i nazwisko

 

Wykształcenie

 

Stopień awansu

 

Zatrudnienie

1.     

Marlena Wiercińska

magister

dyplomowany

SP

2.     

Irena Michalska

magister

dyplomowany

SP

3.     

Barbara Grześkowiak

magister

dyplomowany

SP

4.     

Bożena Januszewska

magister

dyplomowany

SP

5.     

Jolanta Grodzka

magister

dyplomowany

SP

6.     

Elwira Lewicka

magister

dyplomowany

SP

7.     

Renata Gutmańska

magister

dyplomowany

SP

8    

Małgorzata Serafin – Makowiecka

magister

dyplomowany

SP

9. 

Dorota Michońska

magister

dyplomowany

SP

10. 

Grażyna Wołk 

magister

mianowany

SP

11. 

Mariola Guze

magister

dyplomowany

SP

12. 

Lucyna Groszewska

magister

dyplomowany

SP

13. 

Ewa Niewiadomska

magister

dyplomowany

SP

14. 

Agnieszka Pomianowska

magister

dyplomowany

SP

15. 

Ewa Prokuska

licencjat

mianowany

SP

16. 

Jolanta Stawińska

licencjat

dyplomowany

SP

17. 

Janina Wnętrzak

licencjat

mianowany

SP

18. 

Mariusz Budyś

magister

dyplomowany

SP

19. 

Gabriela Dudek – Buturla

magister

dyplomowany

SP

20. 

Natalia Hryniewicz – Sosnowska

magister

dyplomowany

SP

21. 

Bogusława Pich

magister

dyplomowany

SP

Kwalifikacje nauczycieli

Liczba nauczycieli

Wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym

18

Licencjat

3

Razem

21

 

NAUCZYCIELE  ZATRUDNIENI  w  ZESPOLE SZKÓŁ – GIMNAZJUM

im. Papieża Jana Pawła II w Sadlinkach

w roku szkolnym 2015/2016

 

 

l.p.

 

 

Imię i nazwisko

 

Wykształcenie

 

Stopień awansu

 

Zatrudnienie

1.             

Andrzej Rupieta

magister

dyplomowany

GIMNAZJUM

2.             

Marzenna Szuflicka

magister

dyplomowany

GIMNAZJUM

3.             

Krzysztof Olchowik

magister

dyplomowany

GIMNAZJUM

4.             

Marzena Mościńska - Bader

magister

dyplomowany

GIMNAZJUM

5.             

Irena Koralewska

magister

dyplomowany

GIMNAZJUM

6.             

Grażyna Piwar – Więcek

magister

dyplomowany

GIMNAZJUM

7.             

Lucyna Tais       

magister

dyplomowany

GIMNAZJUM

8.             

Andrzej Wołk

magister inżynier

dyplomowany

GIMNAZJUM

9.             

Przemysław Budyś

doktor

dyplomowany

GIMNAZJUM

10.          

Monika Budyś

magister

dyplomowany

GIMNAZJUM

11.         

Halina Turbakiewicz

magister

dyplomowany

GIMNAZJUM

12.         

Szwacka Gabriela

magister

dyplomowany

GIMNAZJUM

13.         

Arkadiusz Szulca

magister

kontraktowy

GIMNAZJUM

14.         

Edyta Becker

magister

dyplomowany

GIMNAZJUM

15.          

Wisława Marecka

magister

dyplomowany

GIMNAZJUM

16.          

Edyta Sawicka

magister

mianowany

GIMNAZJUM

17. Mirosława Torbowska magister dyplomowany GIMNAZJUM

-       (nauczyciele realizują więcej godzin w Gimnazjum niż w SP lub uczą tylko w Gimnazjum i są zatrudnieni w Zespole Szkół w Sadlinkach).

Kwalifikacje nauczycieli

Liczba nauczycieli

Wyższe doktorskie z przygotowaniem pedagogicznym

1

Wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym

16

Razem

17

 PRACOWNICY  NIEPEDAGOGICZNI  w ZESPOLE SZKÓŁ w SADLINKACH

w roku szkolnym 2015/2016

L.p.

Nazwisko i imię

stanowisko

1.     

Woźniak Wioletta

sekretarka

2.     

Baumann Maria

sprzątaczka

3.     

Bratkowska Barbara

sprzątaczka

4.     

Bukalska Kazimiera

sprzątaczka

5.     

Jurkiewicz Agnieszka

sprzątaczka

6.     

Hampel Anna

sprzątaczka

7.     

Talarczyk Barbara

sprzątaczka

8.     

Krauza Zenon

woźny – konserwator