Terminarz 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2015 r. (wtorek)

(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 2

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2015 r. (od środy) – 3 stycznia 2016 r. (do niedzieli)

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 3

Ferie zimowe:

15 lutego – 28 lutego 2016 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 4

Wiosenna przerwa świąteczna

24 – 29 marca 2016 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 5

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

a) dodatkowy termin sprawdzianu

5 kwietnia 2016 r. (wtorek) godz. 9.00

– dzień wolny od zajęć dla wszystkich uczniów SP i G (oprócz uczniów klas 6 ab)

- część 1 – j. polski i matematyka - godz. 9.00

- część 2 – j. obcy nowożytny - godz. 11.45

2 czerwca 2016 r. (czwartek) godz. 9.00 i 11.45

(podstawa prawna: § 32 ust.1 i § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

 6

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna


- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

 

d) dodatkowe terminy w gimnazjach wymienionych:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)

- część GH – historia i WOS - godz. 9.00

- część GH – j. polski - godz. 1100

19 kwietnia 2016 r. (wtorek)

- część GMP – z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9.00

- część GMP – z zakresu matematyki - godz. 11.00

20 kwietnia 2016 r. (środa)

- część JON– na poziomie podstawowym - godz. 9.00

- część JON – na poziomie rozszerzonym- godz. 11.00

– dzień wolny od zajęć dla wszystkich uczniów SP i G (oprócz uczniów klas III ab G,

1 czerwca 2016 r., 2 czerwca 2016 r., 3 czerwca 2016 r.

(podstawa prawna: § 33 i § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

 7

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych: w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy

2 maja 2016 r. (poniedziałek) oraz 27 maja 2016 r. (piątek po Bożym Ciele)

-  dzień wolny od zajęć dla wszystkich uczniów SP i G,

(podstawa prawna: § 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 8

Koniec roku szkolnego 2014/2015

24 czerwca 2016 r. (piątek)

(podstawa prawna: art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

 9

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2016 r.

CZAS TRWANIA I i II SEMESTRU

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

I semestr trwać będzie od 1 września 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.

tj.  96 dni roboczych

II semestr trwać będzie od 1 lutego 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

tj. 91 dni roboczych

(w tym ferie zimowe od 15 lutego 2016 r. do 28 lutego 2016 r.)