Skład Samorządu Uczniowskiego

przewodniczaca

Przewodnicząca SU

Justyna Wesołowska  III b

viceSU

Z-c  przewodniczącej SU

Marta Cieciera II b

skarbnik

Skarbnik SU

Monika Olulska III b

Opiekun SU

Ewa Prokuska